خط مشی بازپرداخت

ما برای محصولی که استفاده نشده باشد یا به دلیل مشکلی بر اساس اشتباه شرکت یا به صورت موردی توسط مشتری استفاده نشده باشد ، بازپرداخت را خواهیم پذیرفت

مثالهایی به دلایل معتبر بازپرداخت - مشتری سفارش افتتاح حساب بانکی را داده است ، اما ITIN نداشته است بنابراین نمی تواند حساب را باز کند

دلیل دیگر ممکن است مشتری باشد که دوره ما را سفارش داده و سپس بسته ای را که البته در همان دو روز است به اشتباه سفارش داده است

هزینه های بازپرداخت

ما از Stripe برای پردازش استفاده می کنیم ، و Stripe بابت بازپرداخت از ما هزینه می گیرد زیرا هزینه هایی را که در زمان سفارش اصلی از شما گرفته شده پس نمی دهد ، به همین دلیل برای هر درخواست بازپرداخت نیاز به کسر 5٪ از مبلغ سفارش برای پوشش این هزینه ها داریم

این از سایت Stripe است:

X