ایالات متحده یا اسرائیل - کجا می توان سرمایه گذاری کرد؟+

سلام همه این هفته من اخراج یک مستاجر را تکمیل کردم. من یک پیشنهاد برای تعمیر اموال از شرکت مدیریت دریافت کردم ...